Croatian Mediterranean Villas

Klijent

Skriveni odmor j.d.o.o.

Godina

2017.

usluga

vizualni identitet, web stranica

web stranica

www.croatianmediterraneanvillas.com

Croatian Mediterranean Villas logo

Paleta boja

RGB 29, 39, 84

CMYK 100/93/36/33

#1d2754

RGB 39, 77, 158

CMYK 95/81/2/0

#662D91

RGB 102, 45, 145

CMYK 75/100/0/0

#662D91

Tipografija

Raleway Regular.Medium.SemiBold.Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lato Light.Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Opis projekta

Croatian Mediterranean Villas je turistička agencija iz Splita koja u svojoj ponudi ima velik izbor luksuznih vila na prekrasnim lokacijama diljem Hrvatske. Tijekom naše poslovne suradnje oblikovali smo njihov vizualni identitet kroz sljedeće usluge: dizajn logotipa, tisak i oblikovanje vizitki i izrada web stranice. Donosimo Vam prikaz svih elemenata u osmišljavanju vizualnog identiteta turističke agencije Croatia Mediterranean Villas kao i prezentaciju isporučenih usluga.

Croatian Mediterranean Villas logo
memorandum
Croatian Mediterranean Villas vizitke
Croatian Mediterranean Villas web stranica
Hoćeš još?